• نیازمندیهای اصفهان

دکترشکوفه یوسفی-ترمیم و زیبایی دندان در اصفهان

stars
ترمیم و زیبایی- درمان ریشه(عصب کشی)- فیشور سیلنت تراپی(پیشگیری از پوسیدگی) و ...پوسیدگی دندان، شایع ترین بیماری دهان و دندان در دنیاست، به طوری که بیش از ۸۵ درصد مردم در دهه های پنجم و ششم زندگی حداقل یک یا چند دندان خود را از دست داده اند و دچار اختلال در ناحیه دهان و دندان هستند، اما در کشور ما وضعیت بدتر است. آمارها می گویند وجود دندان پر شده یا پوسیده در ایران بیش از ٢ برابر متوسط جهانی است. در واقع این آمار در ایران بیش از ٤ درصد و در کشورهای پیشرفته کمتر از ٢ درصد است. در حال حاضر پوسیدگی دندان دوازدهمین بیماری در رده سنی ۵ تا ۱۴ سال کشور است و در رده سنی ۴۵ تا ۵۰ سال بیماری بی دندانی در بین بیماری های شایع این سنین در رتبه ۱۳ قرار دارد. برای هر ۱۰۰ هزار نفر ایرانی، تعداد سال های ناتوانی به علت از دست دادن دندان ها برابر ۲۱ هزار و ۵۸۰ سال می باشد که این میزان در کشورهای توسعه یافته برابر ۱۲ هزار و ۴۶۸ سال است.

نام:دکترشکوفه یوسفی-ترمیم و زیبایی دندان در اصفهان
ایمیل:
تلفن ثابت:6204718-6204719-4444594 0311
تلفن همراه:
آدرس:

بازدید:

1998 بار