• نیازمندیهای اصفهان

1393/09/01

ستونی

ستونی قوطی های مربعی و مستطیلی در ابعاد 60x60 تا 145x145 میلیمتر تا طول 12 متر با مشخصات زیر تولید می گردد:
1392/07/28

بورس انواع پروفیل

- Impact Modifier جهت افزایش مقاومت پروفیل در برابر ضربات و عدم شکنندگی - Fillers جهت افزایش استحکام و مقاومت پروفیل - Lubricants روان کننده ها جهت تولید پروفیل با سطوح صاف
اصفهان-خیابان امام خمینی-کیلومتر2-مقابل آتش نشانی-کوی ساحل