نیازمندیهای اصفهان

اصفهان شهری با قدمت باستانی و شهری که هنر حرف نخست را در آن میزند امروز علاوه بر پتانسیل های قبلی خود شاهد وجود حرفه ها و مشاغل گوناگون میباشد که با توجه به وجود رقابت فراوان در بین صنعت گران و مشاغل خدماتی  و احساس نیاز به یک سایت نیازمندی قوی بیش از پیش خودمایی میکرد . سایت جابزنت در اسطلاح به معنی مشاغل در نت است . ما با راه اندازی این سایت در پی انجام تبلیغات هدفمند برای مشاغل مختلف در سطح کشور هستیم . در گام نخست سعی داریم در شهر اصفهان نیازهای مردم را با هزینه های بسیار پایین دریافت و در سایت خود نشان دهیم . این در حالی است که شرکت های همکار و رقیب ما از نظر کیفیت تبلیغ و هزینه ها با ما تفاوت های زیادی دارند . شاید کافی باشد در یک بازه 3 ماه در نیازمندی جابزنت تبلیغ و بازخورد آن را مشاهده نمایید . 

تبلیغات اینترنتی 

اگر مایلید به مفهوم تبلیغات اینترنتی را در یابید این سوالات را پاسخ دهید :
شما در هر حرفه و خدمتی که هستید چطور میخواهید در سراسر ایران تبلیغاتی انجام دهید که همه شما را ببینند ؟
آیا تا کنون تبلیغات محیطی مثل بنر ها و غیره انجام داده اید و از هزیمه های آن آگاهید ؟
آیا تبلیغات ایسا مثل کاتالوگ و بروشور انجام داده اید و از هزینه های آن آگاهید ؟ 
آیا میدانید چند درصد مردم از اینترنت استفاده میکنند ؟